Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Malaysia 2019 với chủ đề “ngôn ngữ Ả Rập”

Chương trình giao lưu văn hóa Viêt Nam – Malaysia, với chủ đề “ngôn ngữ Ả Rập”, được tổ chức bởi bộ môn Ả Rập học hợp tác cùng với Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Islam (ISESCO), Đại học quốc tế Islam Selangor (KUIS), diễn ra từ ngày 24-26/10/2019 tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đại học quốc gia thành phố
Hồ Chí Minh.
Tại chương trình, sinh viên cả hai bên cùng được trải nghiệm văn hóa Việt Nam - Malaysia thông qua các hoạt động như trò chơi dân gian của Việt Nam (gấp lá dừa nước thành hình các loài động vật), cùng với những hoạt động học thuật phong phú như: đọc thơ Ả Rập, tranh biện bằng tiếng Ả Rập, thảo luận bằng tiếng Ả Rập, … và các trò chơi vận động. Đây là một chương trình đem lại giá trị cho sinh viên Việt Nam và Malaysia, các bạn có cơ hội trao đổi, tìm hiểu về văn hóa của hai nước. Bên cạnh đó thì đây cũng là cơ hội để sinh viên hai nước có thể thực hành tiếng Ả Rập.
Xin chân thành cảm ơn Bộ môn Ả Rập học và Tổ chức ISESCO Malaysia đã tạo điều kiện cho sinh viên hai nước được học tập, rèn luyện và phát triển bản thân, cùng toàn thể sinh viên hai nước đã góp phần làm nên thành công cho chương trình này.

(English)


Vietnam - Malaysia Cultural Exchange Program, with the theme of "Arabic language", is organized by the Arabic Studies department in cooperation with The Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO), University Islam Selangor International (KUIS), takes place from 24-26 October 2019 at the University of Social Sciences and Humanities, National University of Ho Chi Minh City.
At the program, students from both sides will experience Vietnamese - Malaysia culture through activities such as Vietnamese folk games (folding coconut leaves into animals), along with academic activities such as: reading Arabic poetry, debate in Arabic, discussion in Arabic, ... and sports games. This is a valuable program for Vietnamese and Malaysian students, you have the opportunity to exchange and learn about the cultures of the two countries. Besides, this is also an opportunity for students from both countries to practice Arabic.
Sincere thanks to the Arabic Studies department and ISESCO Malaysia for creating favorable conditions for students from both countries to study, train and develop themselves, and all students from both countries who have contributed to the success for this program.
Video editor: Thái Nhã Thơ
Content writer: Mai Tran
Link video: https://youtu.be/q4O8ZYbn6aA
Link nguồn bài viết:

https://m.facebook.com/groups/571897053258525?refid=18&_ft_=top_level_post_id.828761480905413%3Acontent_owner_id_new.1289605682%3Astory_location.6%3Astory_attachment_style.share&__tn__=C-R

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.