21/10/2020
Hợp tác quốc tế

Khoa luôn duy trì, củng cố và mở rộng hợp tác thường xuyên và có hiệu quả với Tổng lãnh sự quán các nước Ấn Độ, Indonesia, Kuwait, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Úc, Trung Quốc và Văn phòng Giao lưu Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc; với các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu, các cá nhân và đơn vị phi chính phủ, doanh nghiệp nước ngoài. Hiện nay, thường xuyên có 01 GS Nhật Bản tham gia giảng dạy hệ đào tạo sau đại học chuyên ngành Châu Á học, 02 giảng viên Thái Lan, 02 giảng viên Indonesia và 01 GS Ấn Độ tham gia giảng dạy tại Khoa. Ngoài ra, Khoa còn mời nhiều chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ ngoại giao, Tổng lãnh sự quán các nước thường xuyên tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề liên quan đến đất nước học và môi trường quốc tế. 


Khoa luôn duy trì, củng cố và mở rộng hợp tác thường xuyên và có hiệu quả với Tổng lãnh sự quán các nước Ấn Độ, Indonesia, Kuwait, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Úc, Trung Quốc và Văn phòng Giao lưu Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc; với các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu, các cá nhân và đơn vị phi chính phủ, doanh nghiệp nước ngoài. Hiện nay, thường xuyên có 01 GS Nhật Bản tham gia giảng dạy hệ đào tạo sau đại học chuyên ngành Châu Á học, 02 giảng viên Thái Lan, 02 giảng viên Indonesia và 01 GS Ấn Độ tham gia giảng dạy tại Khoa. Ngoài ra, Khoa còn mời nhiều chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ ngoại giao, Tổng lãnh sự quán các nước thường xuyên tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề liên quan đến đất nước học và môi trường quốc tế. 


Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.