Mục tiêu trọng tâm

 

 Trong giai đoạn 2016 - 2020, Khoa sẽ tập trung phát triển lực lượng giảng dạy có học hàm học vị và đẩy mạnh việc tạo điều kiện cho giảng viên chuyển từ kiểu hình thuần giảng sang giảng dạy kết hợp nghiên cứu Đất nước học, Khu vực học, phù hợp với sự thay đổi căn bản của Nhà trường, phù hợp với sự phát triển của khoa học của khu vực và thế giới.

Mục tiêu trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020

 Trong giai đoạn 2016 - 2020, Khoa sẽ tập trung phát triển lực lượng giảng dạy có học hàm học vị và đẩy mạnh việc tạo điều kiện cho giảng viên chuyển từ kiểu hình thuần giảng sang giảng dạy kết hợp nghiên cứu Đất nước học, Khu vực học, phù hợp với sự thay đổi căn bản của Nhà trường, phù hợp với sự phát triển của khoa học của khu vực và thế giới.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.