13/08/2020
Cơ sở vật chất

Hiện nay, ngoài Văn phòng Khoa ở cơ sở 10-12 Đinh Tiên Hoàng; Khoa còn quản lý 03 phòng thông tin đất nước học (Indonesia học, Thái Lan học và Ấn Độ học) ở cơ sở Linh Trung – Thủ Đức, và Trung tâm Tư vấn Giáo dục Đài Loan. Khoa có hệ thống tư liệu phục vụ việc học tập và nghiên cứu gồm trên 200 giáo trình, 860 đầu sách, 1.375 quyển tạp chí, 230 tập san, bản đồ...,

Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.