Giải thưởng ISESCO BAYAN - Thể hiện sáng tạo bằng tiếng Ả Rập

🏆Giải thưởng ISESCO BAYAN - Thể hiện sáng tạo bằng tiếng Ả Rập
🥰Giải thưởng 2000$ cho lứa tuổi Đại học
🎆Cuộc thi nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong việc học tập tiếng Ả Rập trong mùa dịch bệnh COVID -19 do ISESCO tổ chức
🖼Hình thức thể hiện: video được sáng tác nguyên bản bằng tiếng Ả Rập 
🧸Đối tượng tham gia: người nước ngoài biết tiếng Ả Rập, đang học tại các cơ sở giáo dục (3 giải thưởng cho 3 lứa tuổi: Tiểu học, Trung học, Đại học)
:alarm_clock: Hạn chót: 15/6/2020
:star: Địa chỉ nhận bài dự thi theo email: bayanaward@isesco.org
💕Chi tiết trong hình đính kèm. 
Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.