Thông báo về việc đăng ký nội trú KTX 135B Trần Hưng Đạo, năm học 2020-2021

Thông báo về việc đăng ký nội trú KTX 135B Trần Hưng Đạo, năm học 2020-2021

Phòng Công tác sinh viên nhận được thông báo từ Trường Đại học Khoa học Tư nhiên (ĐHQG-HCM) về việc đăng ký nội trú KTX 135B Trần Hưng Đạo, năm học 2020-2021 dành cho sinh viên của Trường.

Chi tiết thông báo vui lòng xem tại địa chỉ: http://ctsv.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=d779ae9a-edbf-4c5a-bc4c-007d8e39ddc1

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.