Thông tin về Học bổng CIMB ASEAN Scholarship dành cho sinh viên năm 1-2

Thông tin về Học bổng CIMB ASEAN Scholarship dành cho sinh viên năm 1-2

Ngân hàng CIMB Việt Nam có dành tặng những suất học bổng không giới hạn dành cho sinh viên năm 1- năm 2 khi vượt qua các vòng thi của họ.
Quý Khoa/ Bộ môn vui lòng thông báo cho sinh viên về thông tin học bổng.

Link thông tin chi tiết về học bổng:
Website:  http://nhanlucnhanvan.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=d55dd879-a4d3-421c-ba9c-a645f63fb229 
Facebook:   https://www.facebook.com/TTTVHNPTNNL/  

Hạn chót nộp hồ sơ: 21/6/2020
Link nộp hồ sơ học bổng online: https://bit.ly/CIMBvnScholarship


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.