• Thông tin liên hệ

     

     Khoa Đông phương học – Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.Hồ Chí Minh

    Đ/c: Nhà A, phòng 209, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP. Hồ Chí Minh  

    ĐT: 38293828 – (ext) 131