• Giới thiệu

  Theo quyết định số 09/QĐ-XHNV-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, vào tháng 01/2016, Bộ môn Indonesia học được tách khỏi Bộ môn Đông Nam Á (thành lập vào năm 1992). Bộ môn được thành lập với mục tiêu giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực Indonesia học.
  1. TS. Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn
  2. ThS. Văn Kim Hoàng Hà - Phó Trưởng Khoa
  3. ThS. Nguyễn Hương Quỳnh
  4. CN. Nguyễn Thị Út Loan 
  5. CN. Nguyễn Thị Phương Linh

  6. CN. Hồ Ngọc Hiếu

  Giảng viên thỉnh giảng người nước ngoài
  1. Mr. Fajar Nugroho (giảng viên chuyên ngành Indonesia học)
  2. Mr. Wisnu Agung Pradana (giảng viên chuyên ngành Indonesia học)

  Bộ môn Indonesia học có một phòng thông tin, được trang bị sách, tạp chí, hình ảnh, hiện vật và các thiết bị điện tử máy tính phục vụ cho công tác học tập và nghiên cứu của sinh viên và giảng viên.
  Hàng năm, Bộ môn Indonesia học đào tạo khoảng 20 sinh viên, sinh viên sau khi tốt nghiệp có trình độ ngoại ngữ, kiến thức bao quát về đất nước Indonesia, có thể làm việc tại các công ty, cơ quan nhà nước có liên quan đến Indonesia, biên phiên dịch, hướng dẫn du lịch...

  Công tác đối ngoại là một thế mạnh nổi trội của Bộ môn, hiện nay, Bộ môn có mối quan hệ rất mật thiết với các cơ quan ngoại giao, các trường viện quốc tế, các doanh nghiệp quốc tế như:

  1. Tổng Lãnh sự quán Cộng hoà Indonesia tại Tp. HCM
  2. Trường Đại học Diponegoro, thành phố Semarang, Indonesia
  3. Trường Đại học Gadjah Mada, thành phố Yogyakarta, Indonesia
  4. Trường Đại học Maret Sebelas, thành phố Surakarta, Indonesia
  5. Trường Đại học Sư phạm Indonesia, thành phố Bandung, Indonesia
  6. Trường Đại học Parahyangan Katolik, thành phố Bandung, Indonesia
  7. Trường Đại học 17 Agustus, thành phố Surabaya, Indonesia
  8. Viện Khoa học Indonesia, thủ đô Jakarta, Indonesia
  9. Trung tâm Nghiên cứu xã hội Đông Nam Á, Trường Đại học Gadjah Mada
  10. Trung tâm nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Indonesia, Trường Đại học Gadjah Mada