Cơ cấu tổ chức

 

1. TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

- Chi bộ Đảng khoa Đông phương học - Nhật Bản học

- Công Đoàn khoa Đông phương học

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Hội Sinh viên Việt Nam

2. CHÍNH QUYỀN

- Trưởng khoa TS. Hồ Minh Quang; nhiệm vụ phân công: phụ trách chung, chương trình đào tạo, đào tạo cử nhân, nhân sự, tài chính, quan hệ quốc tế.

- Phó trưởng khoa TS. Nguyễn Thanh Tuấn; nhiệm vụ phân công: công tác sinh viên và cơ sở vật chất.

- Phó trưởng khoa ThS. Văn Kim Hoàng Hà; nhiệm vụ phân công: nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng.

- Trưởng bộ môn và các giảng viên, nhân viên

 

I. Bộ môn Úc học


STT  HỌ VÀ TÊN  TRÌNH ĐỘ  CHUYÊN MÔN LLKH 
 Lê Đặng Thảo Uyên
 ThS  QHQT  
 Phạm Thị Thanh Nhã  ThS
 Tiếng Anh  
 Chu Duy Ly  ThS.NCS  QHQT  
 Nguyễn Lý Trọng Tín  ThS    LLKH NGUYEN LY TRONG TIN.docx
 Đoàn Duyên Anh ThS    

 

II. Bộ môn Ả Rập học


STT  HỌ VÀ TÊN  TRÌNH ĐỘ  CHUYÊN MÔN LLKH 
 Phan Thanh Huyền  ThS

 Châu Á học

 LLKH PHAN THANH HUYEN.docx
 Nguyễn Thị Thanh Hoa  ThS

 Ngôn ngữ học

Văn hóa học

 

 Trần Thị Quỳnh Như (CV)  HVCH
 Châu Á học  LLKH TRAN THI QUYNH NHU.docx
 Văn Thị Hạnh Dung (CV) HVCH
 Châu Á học  

 

III. Bộ môn Indonesia học


STT  HỌ VÀ TÊN  TRÌNH ĐỘ  CHUYÊN MÔN LLKH 
 Nguyễn Thanh Tuấn
 TS

 Nhân học VHXH

Ngôn ngữ

 LLKH NGUYEN THANH TUAN.doc
 Văn Kim Hoàng Hà  ThS.NCS
 Lịch sử  

 Nguyễn Thị Út Loan (CV)  HVCH
Văn học  LLKH NGUYEN THI UT LOAN.docx
 Nguyễn Thị Phương Linh ThS  QHQT  
 Hồ Ngọc Hiếu  HVCH  Ngôn ngữ  

 

IV. Bộ môn Ấn Độ học


STT  HỌ VÀ TÊN  TRÌNH ĐỘ  CHUYÊN MÔN LLKH 
 Lê Thị Sinh Hiền  ThS.NCS

Ngôn ngữ

 Nguyễn Cảnh Huệ  PGS.TS
Lịch sử  LLKH NGUYEN CANH HUE.docx

 Phan Nữ Quỳnh Thi  ThS.NCS
Lịch sử
 Lý Vũ Nhật Tú ThS  Chính trị học  
 Trần Thị Yến Vân  ThS Xã hội học  

 

V. Bộ môn Thái Lan học


STT  HỌ VÀ TÊN  TRÌNH ĐỘ  CHUYÊN MÔN LLKH 
 Nguyễn Thị Kim Châu  TS

Ngôn ngữ

LLKH NGUYEN THI KIM CHAU.docx
 Lê Trần Mạc Khải ThS.NCS Ngôn ngữ

 Nguyễn Thị Loan Phúc  ThS
QHQT
 Hoàng Văn Việt PGS.TS

Chính trị

Lịch sử TG

 
 Nguyễn Thị Thu Trang (CV)  HVCH Văn hóa LLKH NGUYEN THI THU TRANG.docx 

 

VI. Bộ môn Trung Quốc học


STT  HỌ VÀ TÊN  TRÌNH ĐỘ  CHUYÊN MÔN LLKH 
 Hồ Minh Quang  TS

Ngôn ngữ

 Trần Ngọc Thêm GS.TSKH Văn hóa - Ngôn ngữ

 Nguyễn Thị Thanh Mai  TS

Ngôn ngữ học

Văn hóa học

LLKH NGUYEN THI THANH MAI.doc
 Hoàng Thị Thu Thủy ThS.NCS

Ngôn ngữ

 
 Đoàn Thị Quỳnh Như  TS Văn học

6  Nguyễn Thị Quỳnh Chi  ThS  Văn hóa học

 

 Đỗ Thúy Hà  TS  Ngôn ngữ


 Nguyễn Phan Tuấn (CV)  ThS.NCS  


 Nguyễn Hoàng Yến TS   Văn học

 

 

VII. Văn phòng


STT  HỌ VÀ TÊN  TRÌNH ĐỘ  CHUYÊN MÔN LLKH 
 Nguyễn Thị Thu Hương (CV)  ThS

 Nhân học VHXH

 Đinh Thị Mỹ Ngân (CV)  HVCH

Lịch sử VN

 

 

3. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

1

TS. Hồ Minh Quang

Trưởng Khoa Đông phương học

Chủ tịch

2

ThS. Văn Kim Hoàng Hà

Phó Trưởng Khoa Đông phương học

Thư ký

3

TS. Nguyễn Thanh Tuấn

Phó Trưởng Khoa Đông phương học

Ủy viên

4

TS. Nguyễn Cảnh Huệ

Trưởng Bộ môn Úc học

Ủy viên

5

ThS. Phan Thanh Huyền

Q.Trưởng bộ môn Ả Rập học

Ủy viên

6

ThS. Lê Thị Sinh Hiền

Q.Trưởng bộ môn Ấn Độ học

Ủy viên

7

ThS. Lê Trần Mạc Khải

Q.Trưởng Bộ môn Thái Lan học

Ủy viên

8

GS.TSKH Trần Ngọc Thêm

Giảng viên cao cấp Khoa Đông phương học

Ủy viên

9

PGS.TS Hoàng Văn Việt

Giảng viên cao cấp Khoa Đông phương học

Ủy viên

10

PGS.TS Đặng Văn Thắng

Giảng viên cao cấp Khoa Đông phương học

Ủy viên

11

TS. Trần Cao Bội Ngọc

Trưởng bộ môn Ngữ văn Ý

Ủy viên

 

 


 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.