BỘ MÔN INDONESIA HỌC TIẾP NHẬN GIÁO VIÊN THIỆN NGUYỆN NGƯỜI INDONESIA

BỘ MÔN INDONESIA HỌC TIẾP NHẬN GIÁO VIÊN THIỆN NGUYỆN NGƯỜI INDONESIA

Ngày 13/9/2019, Bộ môn Indonesia học đã tiếp nhận giáo viên thiện nguyện người Indonesia, ThS. Rika Rianawati do Bộ Giáo dục và Văn hóa Indonesia cử sang hỗ trợ giảng dạy tiếng Indonesia và văn hóa Indonesia.