THÔNG BÁO ỨNG TUYỂN HỌC BỔNG 1 NĂM TẠI DOHA, QATAR

THÔNG BÁO ỨNG TUYỂN HỌC BỔNG 1 NĂM TẠI DOHA, QATAR

Theo thông tin trên website của Đại học Qatar, ngày 13/10 sắp tới này họ sẽ mở đăng ký học bổng online trên trang web. Các bạn nào quan tâm học bổng này có thể đọc và tham khảo thêm trên website
Thời gian: http://www.qu.edu.qa/students/international-students/important-dates?fbclid=IwAR1UjDW_PjUjGxOFHO5OwV7V_j6UveER0ibfLUWaNlxiTGttoczMPavBnHE

Chương trình học: http://www.qu.edu.qa/students/international-students/arabic-program?fbclid=IwAR3kkNu_EMw48hyxeMokDrjM7y-oxrG9zwQfHB6k6BAulABjvQglvaLxc0g
Theo thông tin trên website của Đại học Qatar, ngày 13/10 sắp tới này họ sẽ mở đăng ký học bổng online trên trang web. Các bạn nào quan tâm học bổng này có thể đọc và tham khảo thêm trên website
Thời gian: http://www.qu.edu.qa/students/international-students/important-dates?fbclid=IwAR1UjDW_PjUjGxOFHO5OwV7V_j6UveER0ibfLUWaNlxiTGttoczMPavBnHE
Chương trình học: http://www.qu.edu.qa/students/international-students/arabic-program?fbclid=IwAR3kkNu_EMw48hyxeMokDrjM7y-oxrG9zwQfHB6k6BAulABjvQglvaLxc0g

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.