Hội thảo quốc tế online: " Phụ nữ thế giới: kinh nghiệm và sáng kiến trong giảng dạy tiếng Ả Rập cho người không nói tiếng Ả Rập"

Hội thảo quốc tế online: " Phụ nữ thế giới: kinh nghiệm và sáng kiến trong giảng dạy tiếng Ả Rập cho người không nói tiếng Ả Rập"

Ngày 13 tháng 3 năm 2021
Hội thảo quốc tế online: " Phụ nữ thế giới: kinh nghiệm và sáng kiến trong giảng dạy tiếng Ả Rập cho người không nói tiếng Ả Rập" do Liên minh quốc gia vì tiếng Ả Rập ở Morocco (National Coalition for the Arabic in Morocco) tổ chức; với sự tham gia của các nữ học giả đến từ: Morocco, Tunisia, Algeria, Bỉ, Indonesia, Malaysia,... Thạc sĩ Phan Thanh Huyền, Bộ môn Ả Rập học, ĐH KHXH & NV - ĐHQG TPHCM đại diện Việt Nam trình bày về chủ đề: "Vai trò của phụ nữ trong giảng dạy và lan tỏa tiếng Ả Rập tại Việt Nam".