Chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa học

  1. NHÓM KIẾN THỨC BẮT BUỘC VÀ NGÀNH ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

STT

TÊN MÔN HỌC

ĐVHT

GHI CHÚ

1

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

4

 

2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

 

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

 

4

Kinh tế học đại cương (Kinh tế vi mô và vĩ mô)

4

 

5

Chính trị học đại cương

3

 

6

Lịch sử văn minh phương Đông

2

 

7

Lịch sử văn minh phương Tây

2

 

8

Tiếng Việt và các ngôn ngữ phương Đông

2

 

9

Địa lý dân cư các nước phương Đông

3

 

10

Lịch sử tư tưởng phương Đông

3

 

11

Kinh tế Châu A – TBD

2

 

12

Nhập môn lib & lib phương Đông trong lịch sử

3

 

 

TỔNG CỘNG

35

 

  1. NHÓM KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH (ĐẤT NƯỚC HỌC)

STT

TÊN MÔN HỌC

ĐVHT

GHI CHÚ

1

Lịch sử (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc)

4

 

2

Nhân học văn hóa - xã hội (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc)

3

 

3

Kinh tế (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc)

2

 

4

Hệ thống chính trị (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc)

2

 

5

Chính sách đối ngoại của (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc)

2

 

6

Văn học (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc)

3

 

7

Ngoại ngữ (tiếng Nhật, Hàn, Trung)

70

 

 

TỔNG CỘNG

86

 

  1. NHÓM KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ

STT

TÊN MÔNHỌC

ĐVHT

GHI CHÚ

1

Nghiệp vụ ngoại thương

2

 

2

Nghiệp vụ thư ký văn phòng

2

 

3

Kinh tế Ngoại thương

2

 

 

TỔNG CỘNG

6

 

CỘNG I, II, III: 35 + 86 + 6 = 127 ĐVHT

  1. THI TỐT NGHIỆP                                                     20 ĐVHT

GHI CHÚ:

Ngoại ngữ II

24 (Chứng chỉ B)

Tự tích lũy

Tin học

3 (Chứng chỉ A)

Tự tích lũy

 *Chương trình từng khóa sẽ có thay đổi theo sự điều chỉnh của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.