Giới thiệu chung

Tổng quan về ngành: 

1.1 Lịch sử phát triển

Phương Đông là một trong những cái nôi lâu đời của nền văn minh nhân loại. Hiện tại phương Đông đang được xem là miền đất chứa đựng nguồn tài nguyên nhân lực dồi dào, một khu vực phát triển kinh tế rất năng động, một thị trường đang trỗi dậy với nhiều triển vọng lớn lao của thế giới. Trong sự phát triển đó, phương Đông ngày càng thu hút sự chú ý của các nhà khoa học, hoạt động xã hội, kinh tế, chính trị, ngoại giao… ở rất nhiều nước. Việt Nam là một trong những quốc gia nằm trong vùng giàu tiềm năng này của thế giới, đã và đang có những quan hệ trên nhiều lĩnh vực với các quốc gia trong vùng. Vì vậy, việc nghiên cứu để hiểu biết sâu rộng về thế giới phương Đông là một nhu cầu tất yếu và khách quan.

Đáp ứng nhu cầu trên, vào năm 1992, Bộ môn Châu Á học đã được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM.Đây chính là tiền của Khoa Đông phương học, với cơ cấu bộ môn có 3 tổ chuyên môn: Đông Á học (bao gồm các ngành: Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc), Đông Nam Á học (bao gồm các ngành: Indonesia và Thái Lan), Nam Á – Úc và các nước Thái Bình Dương. Trước nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, ngày 24 tháng 01 năm 1994 Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã k‎ý quyết định số 249/QĐ-TCCB về việc thành lập Khoa Đông Phương học thuộc Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM, nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Năm 2000, bên cạnh các chuyên ngành đã có, Khoa Đông Phương học mở thêm chuyên ngành học mới là Ấn Độ học, nâng tổng số bộ môn trong khoa lên 04 bộ môn: Ấn Độ học, Đông Á học, Đông Nam Á học và Úc học.

Năm 2009 và 2010, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn quyết định tách 2 chuyên ngành Hàn Quốc học và Nhật Bản học trực thuộc bộ môn Đông Á học ra ngoài Khoa Đông phương học và thành lập 2 bộ môn Hàn Quốc học và Nhật Bản học trực thuộc Trường. Năm 2011, được sự cho phép của Nhà trường, Khoa Đông phương học mở thêm chuyên ngành học mới: Ả Rập học. Như vậy, hiện nay Khoa Đông phương học có 06 bộ môn: Ả Rập học, Ấn Độ học, Indonesia học, Thái Lan học, Trung Quốc học và Úc học.

Khi mới thành lập, năm đầu tiên bộ môn Châu Á học chỉ tuyển sinh hệ đại học mở rộng và năm tiếp theo mới tuyển sinh đại học hệ chính quy. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, ngoài hình thức đào tạo bậc đại học hệ chính quy tập trung, Khoa Đông phương học còn có các loại hình đào tạo khác như hệ văn bằng 2, vừa làm vừa học, cử nhân tài năng và từ năm 2004, Khoa đã tuyển sinh và đào tạo bậc sau đại học chuyên ngành Châu Á học.

 1.2 Ban chủ nhiệm các thời kỳ

Giai đoạn (năm)

Trưởng Khoa

 Phó trưởng Khoa

 1994-1996 

PGS. TS. Bùi Khánh Thế

PGS.TS. Đinh Lê Thư, TS. Nguyễn Văn Lịch

1997-1998

PGS.TS. Bùi Khánh Thế

PGS.TS. Đinh Lê Thư, TSKH. Trần Ngọc Thêm,TS. Nguyễn Khắc Cảnh

1999-2001

Q. Trưởng Khoa

Phó Trưởng Khoa

PGS.TS. Đinh Lê Thư; TS. Trần Thị Thu Lương

2002

Trưởng Khoa

 Phó Trưởng Khoa

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

TS. Hoàng Văn Việt, ;TS. Trần Thị Thu Lương

2003

Trưởng Khoa

Phó Trưởng Khoa

 

TS. Hoàng Văn Việt TS. Trần Thị Thu Lương (vào tháng 11 năm 2003, do nhu cầu bổ sung cán bộ của ĐH Quốc gia TP. HCM, TS. Trần Thị Thu Lương được điều động về công tác tại Ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)

2004

Trưởng Khoa

Phó Trưởng Khoa

TS. Hoàng Văn Việt

ThS. Trần Cao Bội Ngọc

2007 - 2012

 

Trưởng Khoa

Phó Trưởng Khoa

PGS.TS. Hoàng Văn Việt

TS. Nguyễn Tiến Lực, ThS. Nguyễn Thanh Tuấn


2012 - 2015

 

Trưởng Khoa

Phó Trưởng Khoa

TS. Hồ Minh Quang

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn, TS. Trịnh Thu Hương 

2016 đến nay

Trưởng Khoa

Phó Trưởng Khoa

TS. Hồ Minh Quang

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn, ThS. Văn Kim Hoàng Hà 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ cán bộ Khoa gồm 39 CB. Trong đó:

+ Biên chế                :        23 người (59 %)

+ Hợp đồng Trường:            16 người (41 %)

Về chất lượng:

  • GS.TSKH: 01
  • PGS.TS: 02
  • TS: 05
  • ThS: 23 (có 01 GVC, 09 NCS)
  • CN: 08 (có 02 HVCH)


1.4 Đào tạo

Sau hơn 20 năm xây dựng, Khoa Đông phương học đã trở thành một Khoa mạnh của Trường, có uy tín ngoài xã hội, có tiếng vang tốt trong và ngoài nước. Đến nay, Khoa đã đào tạo hàng ngàn cử nhân, hàng chục thạc sĩ bổ sung vào đội ngũ lao động chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp hội nhập quốc tế và phát triển đất nước.

Khóa đào tạo đầu tiên (1992-1996) theo hình thức mở rộng, có 2 chuyên ngành Nhật Bản học và Trung Quốc học, đã có trên 770 người theo học. Sau 4 năm, đến tháng 9/1996 có 258 sinh viên tốt nghiệp và chỉ sau 1 tháng ra trường 90% số sinh viên này đã tìm được việc làm. Nhiều người trong số những sinh viên này đã trở thành những cán bộ khoa học, những nhà quản lý kinh tế tại các xí nghiệp ở TP. HCM và các địa phương khác. Sau 3 tháng đã có gần 20 người được các cơ quan, công ty tiếp nhận vào làm việc cho đi đào tạo tu nghiệp tại các nước Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan... Nhiều người bằng kiến thức về Đông phương học và khả năng ngoại ngữ đã sớm khẳng định được vị trí của mình tại nơi làm việc. Cũng từ đó rất nhiều cơ quan, công ty trong nước, các công ty liên doanh và một số của nước ngoài tìm đến Khoa liên hệ xin sinh viên về làm việc sau khi ra trường hoặc làm bán thời gian khi còn đang học trong trường.

Bảng dưới đây là vài con số thống kê về hệ mở rộng và chính quy:


KHÓA

SỐ TRÚNG TUYỂN

SỐ TỐT NGHIỆP

1992-1996

(hệ mở rộng)

770

258

1993-1997

288

249

1994-1998

245

220

1995-1999

286

275

1996-2000

427

373

1997-2001

274

230

1998-2002

185

148

1999-2003

250

178

2000-2004

250

169

2001-2005

150

110

2002-2006

271

223

2003-2007

206

177

2004-2008

255

196

2005-2009

246

254 (bao gồm sinh viên du học trở về)

2006-2010

266

253

2007-2011

246

221

2008-2012

294

253

2009-2013

233

192

2010-2014

134

87 (đợt 1)

2011-2015

173

Chưa tốt nghiệp

2012-2016

173

Chưa tốt nghiệp

2013-2017

160

Chưa tốt nghiệp

2014-2018

136

Chưa tốt nghiệp

Hiện nay, học viên của Khoa đã và đang theo học các chương trình đào tạo sau:

1. Cử nhân hệ chính quy

2. Cử nhân hệ tài năng (10 khoá)

3. Cử nhân hệ văn bằng II (9 khoá)

4. Cử nhân hệ vừa làm vừa học (11 khoá)

5. Cao học chuyên ngành Châu Á học (10 khóa)

1.5 Nghiên cứu

Cho đến nay Khoa đã tổ chức hơn 30 Hội thảo khoa học (cấp quốc tế, quốc gia, cấp cơ sở;…). Cán bộ giảng dạy của Khoa đã có hàng trăm bài báo khoa học đăng tải trên các tập san, tạp chí khoa học trong và ngoài nước, cùng nhiều giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo trên nhiều lĩnh vực.

2. Mục tiêu đào tạo

- Khoa Đông Phương học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh có chức năng đào tạo bậc đại học, sau đại học và nghiên cứu sinh khoa học để đáp ứng như cầu của xã hội, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Mục tiêu đào tạo của Khoa Đông phương học nhằm đào tạo những chuyên gia về Đông phương có tri thức đa dạng về một khu vực, có hiểu biết sâu sắc về văn hóa, lịch sử, kinh tế, chính trị, môi trường thiên nhiên….của một quốc gia trong khu vực nghiên cứu, có trình độ ngoại ngữ nhất định để làm cơ sở cho việc nghiên cứu, học tập.

3.  Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

- Trợ lí giám đốc cho các công ty liên doanh và 100% vốn nước ngoài.

- Thư ký tổng hợp các văn phòng trong nước và ngoài nước.

- Phiên dịch (hoặc phiên dịch kiêm thư ký) tại các công ty liên doanh.

- Các công việc có sử dụng ngoại ngữ như giáo viên ngoại ngữ, giáo viên đất nước học, hướng dẫn viên du lịch, phóng viên Ban Quốc tế của các báo, biên tập viên chương trình nước ngoài của các đài truyền hình, đài phát thanh; nhân viên hải quan, nhân viên Sở Ngoại vụ, nhân viên các cơ quan an ninh, xuất nhập cảnh,...

- Làm công tác nghiên cứu lĩnh vực đất nước học các quốc gia Đông phương tại các trường đại học, cơ quan, viện hoặc trung tâm nghiên cứu.

4. Hình thức và thời gian đào tạo: chính quy tập trung, thời gian đào tạo 4 năm.

5. Chuẩn đầu ra: 

5.1. Kiến thức:

- Nắm vững các kiến thức về khu vực học và đất nước học, như văn hóa, lịch sử, kinh tế, chính trị, địa lý, chính sách đối ngoại,… của khu vực (như Đông Nam Á, Đông Bắc Á,…) và đất nước thuộc ngành đào tạo (bao gồm Úc, Ả Rập, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc), các khu vực cư trú của các nhóm tộc người có liên quan trên địa bàn Việt Nam (như Hoa, Chăm, Raglai,…) và trên thế giới.

- Biết vận dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành trong học tập, nghiên cứu chuyên ngành và ứng dụng trong thực tiễn.

5.2. Tư duy:

- Phân tích, tổng hợp các nguồn dữ liệu đa lĩnh vực, đa ngôn ngữ (ít nhất là tiếng Anh và ngôn ngữ chuyên ngành).

- Nhận biết, phân loại các dữ liệu, thông tin về khu vực học và đất nước học, làm nền tảng cho việc không ngừng tự hoàn thiện tư duy sáng tạo.

- Tiếp cận sự tương đồng và khác biệt về đặc trưng văn hóa - xã hội của các nền văn hóa trong khu vực (thuộc từng chuyên ngành) trong sự so sánh đối chiếu.

- Trình bày, phân tích và thảo luận và đưa ra cách giải quyết vấn đề.

5.3. Kỹ năng: 

- Vận dụng thành thạo kiến thức khu vực học và đất nước học trong thực tiễn nghiên cứu, giảng dạy và giao lưu quốc tế.

- Sử dụng thành thạo và có hiệu quả ngoại ngữ chuyên ngành trong giao tiếp, giao lưu quốc tế.

- Giao tiếp có hiệu quả, có khả năng hội nhập và thích nghi trong môi trường giao lưu quốc tế.

- Tổ chức, làm việc độc lập, làm việc nhóm.

- Có khả năng trình bày, thuyết trình, tranh luận các vấn đề xuyên quốc gia, đa văn hóa.

5.4. Thái độ:

- Yêu nước, tuân thủ luật pháp.

- Xây dựng tinh thần trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp, bản thân, cộng đồng và xã hội.

- Biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến.

- Tôn trọng sự dị biệt trong văn hóa giữa các vùng miền và các quốc gia, dân tộc khác nhau; ứng xử phù hợp trong môi trường giao tiếp quốc tế.
6. Liên hệ:

- Địa chỉ văn phòng:A. 209, cơ sở Đinh Tiên Hoàng

- Điện thoại: 08.38293828 chuyển 131

- Website: http://dongphuong.hcmussh.edu.vn

- Email: dongphuonghoc@hcmussh.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.