Bộ môn Đông Nam Á học

 
BỘ MÔN ĐÔNG NAM Á HỌC

Bộ môn Đông Nam Á học được thành lập vào năm 1992, chức năng và nhiệm vụ của Bộ môn là giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực Đông Nam Á học.
Bộ môn Đông Nam Á học đào tạo 02 chuyên ngành chính Indonesia học - đại diện cho khu vực Đông Nam Á hải đảo và Thái Lan học - đại diện cho khu vực Đông Nam Á lục địa.
Tổng số cán bộ của bộ môn hiện nay là 07, bao gồm 05 Thạc sĩ (01 đang học NCS), 02 Cử nhân (01 đang học cao học ở Indonesia, 01 đang học cao học ở Việt Nam).
Ngoài ra còn có nhiều giảng viên của các trường đại học, các viện nghiên cứu trong và ngoài nước tham gia hướng dẫn thực tập, hướng dẫn LVTN, tham gia hội đồng chấm LVTN, đọc các chuyên đề hàng năm. 
Đội ngũ cán bộ 
Giảng viên cơ hữu
1. ThS. Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn
2. ThS. Nguyễn Kim Châu
3. ThS. Lê Trần Mạc Khải
4. ThS. Văn Kim Hoàng Hà
5. ThS. Nguyễn Thị Thu Hương
6. ThS. Nguyễn Hương Quỳnh
7. CN. Trần Thị Thủy Tiên 
8. CN. Lê Thế Hiển
Giảng viên thỉnh giảng người nước ngoài
1. Mr. Fajar Nugroho (giảng viên chuyên ngành Indonesia học)
2. Ms. Indrawati Wahab (giảng viên chuyên ngành Indonesia học)
3. Ms. Nampetch Khampradab (giảng viên chuyên ngành Thái Lan học) 
Bộ môn Đông Nam Á học có 02 phòng thông tin, phòng thông tin Indonesia học và Thái Lan học. 02 phòng thông tin của Bộ môn được trang bị sách, tạp chí, hình ảnh, hiện vật và các thiết bị điện tử hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu như máy tính, máy in, ….
Hàng năm, Bộ môn Đông Nam Á học đào tạo khoảng 40 sinh viên. Các sinh viên có trình độ đại học chuyên ngành Indonesia học và Thái Lan học.
Công tác đối ngoại là một thế mạnh nổi trội của Bộ môn, hiện nay hai ngành học của Bộ môn đều có mối quan hệ rất mật thiết với các cơ quan ngoại giao, các trường viện quốc tế, các doanh nghiệp quốc tế,… 
Ngành Indonesia học 
1. Tổng Lãnh sự quán Công hoà Indonesia tại Tp. HCM
2. Trường Đại học Diponegoro, thành phố Semarang, Indonesia
3. Trường Đại học Gadjah Mada, thành phố Yogyakarta, Indonesia
4. Trường Đại học Maret Sebelas, thành phố Surakarta, Indonesia
5. Trường Đại học Sư phạm Indonesia, thành phố Bandung, Indonesia
6. Trường Đại học Parahyangan Katolik, thành phố Bandung, Indonesia
7. Trường Đại học 17 Agustus, thành phố Surabaya, Indonesia
8. Viện Khoa học Indonesia, thủ đô Jakarta, Indonesia
9. Trung tâm Nghiên cứu xã hội Đông Nam Á, Trường Đại học Gadjah Mada
10. Trung tâm nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Indonesia, Trường Đại học Gadjah Mada
Ngành Thái Lan học
1. Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại Tp. HCM
2. Tổng cục Du lịch Vương quốc Thái Lan tại Tp. HCM
3. Văn phòng hợp tác quốc tế Vương quốc Thái Lan (trực thuộc Bộ ngoại giao)
4. Trường Đại học Srinakharinwirot, Thái Lan
5. Trường Đại học Chulalongkorn, Bangkok, Thái Lan
6. Trường Đại học Mahidol, Bangkok, Thái Lan
7. Trường Đại học Burapha, Thái Lan
8. Trường Đại học Ratchaphat, Thái Lan
9. Trường Đại học Silpakorn, Bangkok, Thái Lan

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.