CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TÀI NĂNG KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

I. Lịch sử hình thành và phát triển:

Hệ cử nhân tài năng Đông phương học tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 2002. Đông phương học là một trong bốn ngành đào tạo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được Đại học Quốc gia Tp.HCM chọn thí điểm đào tạo chương trình cử nhân tài năng.

Cho đến nay, Khoa Đông phương học đã đào tạo được 10 khóa sinh viên hệ cử nhân tài năng, 06 khóa đã tốt nghiệp ra trường với số lượng sinh viên là 60, hiện còn 04 khóa chưa tốt nghiệp với tổng số sinh viên là 105. Do nhu cầu phát triển của xã hội, năm 2009 và 2010 Nhà trường đã tách 02 ngành Hàn Quốc học và Nhật Bản học ra khỏi Khoa Đông phương học và thành lập 02 bộ môn Hàn Quốc học và Nhật Bản học trực thuộc Trường, tuy nhiên sinh viên 02 bộ môn Hàn Quốc học và Nhật Bản học vẫn đăng ký tham gia chương trình hệ cử nhân tài năng Đông phương học. Chương trình đào tạo cử nhân tài năng Đông phương đã hoàn thành nhiệm vụ đào tạo 10 năm và kết thúc vào năm 2014.

II. Mục tiêu đào tạo:

Chương trình cử nhân tài năng của khoa Đông phương học là mô hình đào tạo chất lượng cao, nhằm thu hút và đào tạo học sinh, sinh viên giỏi của khoa trở thành những cán bộ khoa học, cán bộ giảng dạy có trình độ chuyên môn cao, say mê nghiên cứu sáng tạo, góp phần bổ sung đội ngũ cán bộ khoa học xã hội và nhân văn cho đất nước.

Chương trình đào tạo cử nhân tài năng được xây dựng trên nền tảng của chương trình đào tạo đại trà của khoa Đông phương học (bao gồm khối kiến thức đại cương và khối kiến thức chuyên ngành), đồng thời sinh viên hệ cử nhân tài năng khoa Đông phương học phải được học một số môn học riêng theo hướng nâng cao và chuyên sâu.

Thời lượng các môn học nâng cao và chuyên sâu của sinh viên cử nhân tài năng khoa Đông Phương học được quy định bằng 30 tín chỉ (chọn 30 tín chỉ trong số 46 tín chỉ trong chương trình Đào Tạo cử nhân tài năng) và được thay thế cho các môn học đại trà với số lượng tín chỉ tương đương. Danh mục các môn học đại trà được thay thế do Hội đồng KH&ĐT do khoa Đông phương quy định.

III. Đối tượng và yêu cầu:

Những sinh viên năm nhất của khoa Đông phương học có nguyện vọng theo học chương trình cử nhân tài năng và đáp ứng được một trong số các điều kiện sau đây sẽ được tuyển vào chương trình:

- Đọat giải trong kỳ thi Olympic quốc tế hoặc kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia.

- Có điểm thi tuyển sinh đại học cao (theo quy định của ĐHQG- HCM). Hàng năm, căn cứ vào kết quả tuyển sinh, trường sẽ công bố mức điểm đăng ký xét tuyển vào chương trình CNTN đối với từng ngành học.

Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký, khoa Đông phương học sẽ tổ chức thi tuyển chọn chính thức theo chỉ tiêu được giao hàng năm với hai nội dung chính là Anh Văn nói và viết.

Sinh viên các lớp đại trà có kết quả học tập năm thứ nhất, năm thứ hai đạt từ lọai Giỏi trở lên nếu có nguyện vọng theo học chương trình cử nhân tài năng sẽ được tuyển bổ sung vào chương trình.

IV. Chương trình đào tạo:

Sinh viên hệ cử nhân tài năng tích lũy 30 tín chỉ trong tổng số 46 tín chỉ của chương trình cử nhân tài năng.Cụ thể như sau:

Chuyên đề:                       19 x 2 TC  =       38 TC

Niên luận:                        2 x 2 TC     =       4 TC

Hướng dẫn chuyên môn:            2 x  2 TC    =        4 TC

Tổng cộng:                                                  46 TC

 

STT

 

Chuyên đề

Số TC

Lý thuyết

Thực hành

1.            

Một số vấn đề về hình thái kinh tế - xã hội

Châu Á

2

15

15

2.            

Phong trào “Châu Á thức tỉnh”

2

15

15

3.            

Các con đường phát triển của xã hội

phương Đông sau khi giành độc lập

2

15

15

4.            

Lý thuyết tộc người và các tộc người

phương Đông

2

15

15

5.            

Các xã hội truyền thống phương Đông và sự biến đổi

2

15

15

6.            

Tôn giáo, tín ngưỡng phương Đông và sự xung đột tôn giáo hiện nay

2

15

15

7.            

Văn hóa các nước phương Đông – đặc trưng và các loại hình

2

15

15

8.            

Nghệ thuật truyền thống phương Đông

2

15

15

9.            

Nhà nước phương Đông – quá khứ và hiện tại

2

15

15

10.       

Văn hóa chính trị phương Đông- Truyền thống và hiện đại

2

15

15

11.       

Các lọai hình ngôn ngữ phương Đông

2

15

15

12.       

Vùng văn hóa chữ Hán

2

15

15

13.       

Giao thoa ngôn ngữ ở phương Đông

2

15

15

14.       

Kinh tế các nước Châu Á – Thái Bình Dương

2

15

15

15.       

Công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở các nước phương Đông

2

15

15

16.       

Quan hệ quốc tế ở phương Đông sau chiến tranh lạnh

2

15

15

17.       

Chủ nghĩa khu vực và liên kết khu vực ở Châu Á

2

15

15

18.       

Lí luận và sáng tác văn học các nước phương Đông qua các thời kỳ

2

15

15

19.       

Các trào lưu văn học hiện đại ở phương Đông

2

15

15

20.       

Niên luận

2

7

Học kỳ VI

2

7

Học kỳ VII

21.       

Hướng dẫn chuyên môn

2

30

Học kỳ V

2

30

Học kỳ VI

 

46 TC

359

331

 

Tổng cộng

690 tiết

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.