• Giới thiệu

  BỘ MÔN INDONESIA HỌC

  Bộ môn Indonesia học tiền thân là ngành Indonesia học, trực thuộc Bộ môn Đông Nam Á học được thành lập vào năm 1992. Tuy nhiên, do nhu cầu phát triển ngành và để đáp ứng nhu cầu của xã hội tháng 01/2016 Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập Bộ môn Indonesia học (QĐ số 09/QĐ-XHNV-TCCB), tách khỏi Bộ môn Đông Nam Á học.

  Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn là: đào tạo cử nhân ngành Indonesia học, nghiên cứu khoa học và tổ chức các hội thảo khoa học về Indonesia hoặc khu vực Đông Nam Á và tổ chức các hoạt động giao lưu quốc tế với Indonesia hoặc khu vực Đông Nam Á. 

  Đội ngũ nhân sự của Bộ môn hiện nay gồm có 06 người, trong đó: 01 Tiến sĩ, 02 Thạc sĩ NCS (01 NCS ngoài nước, 01 NCS trong nước) và 03 CN (01 CN đang học Cao học (Cao học Châu Á học và 01 CN đang học Cao học Lịch sử thế giới).
  1. TS. Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn
  2. ThS. Văn Kim Hoàng Hà - Phó Trưởng Khoa
  3. ThS. Nguyễn Hương Quỳnh
  4. CN. Nguyễn Thị Út Loan
  5. CN. Nguyễn Phương Linh
  6. CN. Hồ Ngọc Hiếu

  Các thầy cô Bộ môn Indonesia học

  Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu, Bộ môn còn có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng và thiện nguyện người Indonesia tham gia giảng dạy tiếng Indonesia hoặc văn hóa Indonesia. Các giảng viên thiện nguyện đã và đang tham gia giảng dạy tiếng Indonesia cho Bộ môn như sau: 
  1. Mr. Fajar Nugroho 
  2. Mrs. Indrawati Wahab
  3. Ms. Ayu Widari
  4. Ms. Kity Karenisa
  5. Mr. Wisnu Agung Pradana 
  6. Mr. Kristianus 
  7. Mrs. Wati Istanti
  8. Ms. Rini Adiati Ekoputranti
  9. Mr. Deni Karsana
  10. Ms. Hertiki

  Bộ môn Indonesia học có một phòng thông tin, được trang bị sách, tạp chí, hình ảnh, hiện vật và các thiết bị điện tử máy tính phục vụ cho công tác học tập và nghiên cứu của sinh viên và giảng viên.

  Hàng năm, Bộ môn Indonesia học đào tạo khoảng 20 sinh viên, sinh viên sau khi tốt nghiệp có trình độ ngoại ngữ, kiến thức bao quát về đất nước Indonesia, có thể làm việc tại các công ty, cơ quan nhà nước có liên quan đến Indonesia như nhân sự, kinh doanh, tiếp thị, biên phiên dịch, hướng dẫn viên du lịch và v.v.

  Công tác đối ngoại là một thế mạnh nổi trội của bộ môn, hiện nay bộ môn có mối quan hệ rất mật thiết với các cơ quan ngoại giao, các trường đại học, các viện và trung tâm nghiên cứu quốc tế như:

  1. Tổng Lãnh sự quán Công hoà Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh
  2. Trường Đại học Diponegoro, thành phố Semarang, Java
  3. Trường Đại học Gadjah Mada, thành phố Yogyakarta, Java
  4. Trường Đại học Sebelas Maret, thành phố Surakarta, Java
  5. Trường Đại học Sư phạm Indonesia, thành phố Bandung, Java
  6. Trường Đại học Parahyangan Katolik, thành phố Bandung, Java
  7. Trường Đại học 17 Agustus, thành phố Surabaya, Java
  8. Trường Đại học Muhammadiyah Malang, thành phố Malang, Java
  9. Trường Đại học Andalas, Sumatra
  10. Trường Đại học Unnes, thành phố Semarang, Java
  11. Trường Đại học Muhammadiyah Purwokerto, Java
  12. Viện Khoa học Indonesia, thủ đô Jakarta
  13. Bộ Giáo dục và Văn hóa Cộng hòa Indonesia, thủ đô Jakarta
  14. Trung tâm Nghiên cứu xã hội Đông Nam Á, Trường Đại học Gadjah Mada, thành phố Yogyakarta, Java
  …………………….