• Giới thiệu

  Theo quyết định số 11/QĐ-XHNV-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, vào tháng 01/2016, Bộ môn Thái Lan học được tách khỏi Bộ môn Đông Nam Á (thành lập vào năm 1992). Bộ môn được thành lập với mục tiêu giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực Thái Lan học.

  Tổng số cán bộ của bộ môn hiện nay là 04, bao gồm 2 Thạc sĩ (01 đang học NCS), 02 Cử nhân (01 đang học cao học tại Việt Nam).

  Ngoài ra còn có nhiều giảng viên của các trường đại học, các viện nghiên cứu trong và ngoài nước tham gia hướng dẫn thực tập, hướng dẫn LVTN, tham gia hội đồng chấm LVTN, đọc các chuyên đề hàng năm. 
  Đội ngũ cán bộ 
   
  Giảng viên cơ hữu
  1. ThS Nguyễn Thị Kim Châu
  2. ThS Lê Trần Mạc Khải - Trưởng bộ môn
  3. CN. Lê Thế Hiển
  4. CN. Nguyễn Thị Loan Phúc
   
  Giảng viên thỉnh giảng người nước ngoài
  1. 
  2. 
   
  Bộ môn Thái Lan học có một phòng thông tin, được tranh bị sách , tạp chí, hình ảnh, hiện vật và các thiết bị điện tử máy tính phục vụ cho công tác học tập và nghiên cứu của sinh viên và giảng viên.
  Hàng năm, Bộ môn Thái Lan học đào tạo khoảng 20 sinh viên, sinh viên sau khi tốt nghiệp có trình độ ngoại ngữ, kiến thức bao quát về đất nước Thái Lan, có thể làm việc tại các công ty, cơ quan nhà nước có liên quan đến Thái Lan, biên phiên dịch, hướng dẫn du lịch...
  Công tác đối ngoại là một thế mạnh nổi trội của Bộ môn, hiện nay, Bộ môn có mối quan hệ rất mật thiết với các cơ quan ngoại giao, các trường viện quốc tế, các doanh nghiệp quốc tế như:
   
  1. Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại Tp. HCM
  2. Tổng cục Du lịch Vương quốc Thái Lan tại Tp. HCM
  3. Văn phòng hợp tác quốc tế Vương quốc Thái Lan (trực thuộc Bộ ngoại giao)
  4. Trường Đại học Srinakharinwirot, Thái Lan
  5. Trường Đại học Chulalongkorn, Bangkok, Thái Lan
  6. Trường Đại học Mahidol, Bangkok, Thái Lan
  7. Trường Đại học Burapha, Thái Lan
  8. Trường Đại học Ratchaphat, Thái Lan
  9. Trường Đại học Silpakorn, Bangkok, Thái Lan