• Tầm nhìn - sứ mạng

  Tầm nhìn

   

  Đến năm 2020, khoa Đông phương học sẽ là một đơn vị đào tạo và có định hướng nghiên cứu, giữ vai trò quan trọng của Trường, và của khu vực phía Nam, đến năm 2030, từng bước phấn đấu trở thành đơn vị có mô hình kết hợp đào tạo và nghiên cứu, có vị thế nhất định trong khu vực Đông Á.

   

  Sứ mạng


  Khoa Đông phương học là đơn vị đào tạo, nghiên cứu Đất nước học và Khu vực học, cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho các đơn vị hành chánh sự nghiệp và kinh tế trong xã hội, và cho các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu ở phía Nam.