• Cơ sở vật chất

    Hiện nay, ngoài Văn phòng Khoa ở cơ sở 10-12 Đinh Tiên Hoàng; Khoa còn quản lý 03 phòng thông tin đất nước học (Indonesia học, Thái Lan học và Ấn Độ học) ở cơ sở Linh Trung – Thủ Đức, và Trung tâm Tư vấn Giáo dục Đài Loan. Khoa có hệ thống tư liệu phục vụ việc học tập và nghiên cứu gồm trên 200 giáo trình, 860 đầu sách, 1.375 quyển tạp chí, 230 tập san, bản đồ...,