• Giới thiệu

    Hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giảng viên. Nghiên cứu khoa học giúp cho giảng viên đào sâu kiến thức, tiếp cận những vấn đề thực tế mà họ quan tâm. Các kết quả nghiên cứu mới này sẽ được các giảng viên truyền thụ trực tiếp cho sinh viên. Ý thức được tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học, khoa Đông phương học đã không ngừng đôn đốc cán bộ giảng viên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên môn của mình, gắn liền với lĩnh vực giảng dạy. Cán bộ giảng viên của Khoa đã thực hiện được nhiều công trình nghiên cứu khoa học các cấp (cấp Trường, cấp ĐHQG, cấp Tỉnh). Ngoài ra, Cán bộ giảng viên của Khoa cũng tích cực tham gia viết bài cho các Hội thảo khoa học trong và ngoài nước. Cho đến nay, cán bộ giảng viên của Khoa đã có hàng trăm bài báo khoa học đăng tải trên các tập san, tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước như Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, Tạp chí nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, Tạp chí Khoa học xã hội, …

    Ngoài ra, Khoa Đông phương học cũng là một trong những Khoa thường xuyên tổ chức hội thảo khoa học các cấp: cấp trường, cấp quốc gia, cấp quốc tế. Với nguồn kinh phí của Nhà trường và nguồn tài trợ của các Tổng Lãnh sự quán các nước như Kuwait, Ấn Độ, Indonesia, cho đến nay, Khoa Đông phương học đã tổ chức được 26 Hội thảo khoa học các cấp. Kết quả của các hội thảo khoa học đã được sử dụng một cách hiệu quả cho việc giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên.  

    Ngoài hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên cũng là một hoạt động thường niên của Khoa Đông phương học. Hàng năm, có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được sinh viên thực hiện trong các lĩnh vực khác nhau như kinh tế, chính trị, lịch sử, văn hóa, xã hội, ngôn ngữ, …. của Việt Nam và các nước mà sinh viên quan tâm như Trung Quốc, Úc, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia và Ả Rập. Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên của Khoa đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Nhiều sinh viên của Khoa đã đạt được các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích của Trường, ĐHQG cũng như các giải EUREKA cấp Thành phố.